De vereniging wordt bestuurd door het hoofdbestuur dat gekozen wordt door de leden. Het bestuur is samengesteld uit vijf en ten hoogste zeven leden.

Voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester, secretaris en tweede secretaris die gezamenlijk het dagelijks bestuur vormen. Bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering voor twee jaar benoemd. Daarnaast bestaan er werkgroepen. De voorzitters daarvan worden ook door de algemene ledenvergadering benoemd.

Het bestuur

Voorzitter

Penningmeester

Secretary General

Voorzitters van de afdelingen

Voorzitter Haaglanden

Voorzitter Rotterdam

Adviseurs van de VNC

Actieve Vrijwilligers